22.02.2017
Pırlantanın Tarihçesi ve Önemli Gelişmeler
 
M.Ö 2500 – İlk elmas bulundu
Dünyanın elmas sevgisi Hindistan’da bir nehir kenarında başladı. Nehir kenarında bu parlak ve şeffaf taşı bulan insanlar, önce onu farklı taşlara sürterek kesmeye çalıştılar. Ancak bu taş diğer çakıl taşlarından başkaydı. Hiçbir taş onu kesemedi. Taş o kadar güçlü, o kadar sihirli ve gizemli göründü ki, ona “tanrının gözyaşları” dediler ve kutsal olduğuna inandılar.
 
M.Ö. 327 – Elmas Avrupa’ya geldi
Makedonya Kralı Büyük İskender, Hindistan’a ve Orta Asya’ya seferleri sırasında kendisine sunulan bu sihirli ve göz kamaştıran taşları Avrupa’ya getirdi. Avrupalı elit kesimi kendine hayran bırakan bu ışıltılı taşlar, üst tabaka tarafından arzulanmaya başladı. İlk yolculuğun ardından Hintli tüccarlar onu Venedik’e ve diğer Avrupa ülkelerine taşıdılar. Simyacılığın popüler olduğu dönemde, elmasın hastalıkları iyileştirdiğine, cinleri kovaladığına inanıldı.
 
M.Ö 296 – Elmas tarihe geçti
İnsanlık tarihinin yazı ile başlaması gibi, elmas da ilk kez bir yazılı metinde yer aldı ve resmi tarihe not düşüldü. İlk defa yazılı bir metinde,  ‘Arthashastra’ (kazanç dersleri) adlı eserde elmastan bahsedildi. Sanskritçe olan bu metin elmasın daha çok tanınmasını sağladı.
 
1074 – Elmas mücevherlerde kullanıldı
Elmaslar Avrupa'nın seçkinleri için şık aksesuarlar haline geliyordu. Işıltısı ve güzelliği ile göz kamaştıran Elmas, ilk kez mücevherde kullanıldı. Macar Kraliçesi’nin tacına konulan elmas, artık sadece taş olarak saklanmak yerine statü ve gücün sembolü olarak taçlardaki yerini aldı.
 
1330 – Elmasa şekil verildi
Yüzyıllarca kesilemeyen, biçimlendirilemeyen elmasa ilk kez şekil verildi. Venedik’te ilk kez, “The Point Cut” yani "sivri uçlu kesim" geliştirildi. Elması elmasa sürterek, onun yüzeyinin daha çok parlaması sağlandı. Kesimin bulunuşu ile artık elmas sadece taçlarda değil takı ve zıynet eşyalarında da kullanılmaya başlandı. Soylu ailelerin mücevherlerinde sıklıkla kullandığı incinin en büyük rakibi elmastı.
 
1477 –  İlk Elmas nişan yüzüğü – Tektaş’ın Doğuşu
Avusturya Arşidükü Maximilian ilk elmaslı nişan yüzüğünü, Burgundy’li Mary’e hediye etti. Böylece nişanda elmas yüzük verme geleneği başlamış oldu.
 
1520 – Gül kesim elmasın bulunuşu 
Antik mücevherlerde kullanılan, külah bölümü olmayan gül kesim (rose cut) elmas,  gül ve lale gibi çiçek motiflerinden esinlenilerek oluşturuldu. Günümüzde elmas denince ilk akla gelen kesim formu insanoğlunun hayatına girdi.
 
1729 – Brezilya’da ilk elmas bulundu
Doğada nadir bulunan bu kıymetli maden, adeta ikinci kez keşfedildi. Hindistan’dan sonra Brezilya’da da elmas bulundu. Bu topraklarda bulunan 128.48 karatlık elmasa “Güneyin Yıldızı” (Estrela do Sul) adı verildi. Ve bu yıldız, Brezilya elmas madenlerinin habercisi oldu.

1866 – Güney Afrika’da ilk elmas bulundu
Hindistan ve Brezilya’nın ardından Güney Afrika topraklarında da elmas bulundu. Ham hali 21.25, kesilmiş hali 10.73 karat olan elmasa “Ona Eureka” adı verildi.
 
1869 – Elmas, Güney Afrika’nın yıldızı…
Yine Güney Afrika’da, bir çoban çocuğu tarafından o ana kadar görülmüş en büyük elmas bulundu. Ham hali 83.50, kesilmiş hali 47.69 karat ağırlığında olan elmasa “Güney Afrika’nın Yıldızı” denildi. Bu elmas, dünya üzerindeki tüm elmas avcılarının Güney Afrika’ya akın etmesine neden oldu.
 
1905 – Dünyanın en büyük elması bulundu
Ve yine Güney Afrika’da, dünyanın en büyük elması bulundu. Cullinan adı verilen 3106 karat ağırlığındaki bu elmastan 9 tane büyük elmas ve 96 tane de küçük pırlanta kesildi. Daha sonra Güney Afrika’da bulunan büyük elmaslar, Cullinan II, Cullinan III gibi isimlerle bu elmasın adını taşıdı.

1919 –  Elmas, pırlanta oldu
Elmasın en modern kesimi olan pırlanta (57 fasetli) tam olarak evrimini tamamladı. Elmasta, en az fireyle en yüksek parıltının sağlandığı, doğru kesim açıları bulundu.  Bunu bulan kişi ise Marcel Tolkowsky oldu.
 
1950 –Pırlanta’da 4C Standartları 
4 C Standartları olarak bilinen, uluslararası pırlanta derecelendirme standartları belirlendi. Kesim, karat ağırlığı, renk ve berraklık standartları Amerikan Gemoloji Enstitüsü kısaca GIA tarafından dünyaya tanıtıldı.
 
1991 –Kanada’da elmas madeni bulundu
Afrika ve Asya’nın ardından, Kuzey Amerika kıtasındaki Kanada’da elmas madeni bulundu. 1998 yılında profesyonel elmas çıkarma çalışmalarına başlanan madene, Ekati adı verildi.